FLUICELL: UPPREPAR FÖRSÄLJNINGS- OCH KASSAFLÖDESPROGNOSER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fluicells verksamhet fortlöper i dagsläget enligt tidigare kommunicerade hållpunkter och målsättningar, och inledningen av 2020 har varit en framgångsrik period.

Det skriver Fluicell i ett pressmeddelande där bolaget ger en uppdatering av nuläget med anledning av covid-19-pandemin.

"Trots den övergripande rådande situationen är den långsiktiga bilden för bolaget oförändrad. Fluicells ledning bedömer fortsatt att målsättningen om att uppnå positivt kassaflöde och 'break-even' vid halvårsskiftet 2022 är fullt realistisk. Detsamma gäller målet om försäljningsintäkter på cirka 10-15 miljoner kronor för 2020", skriver bolaget.