Finnair: minskad vinst men ökad omsättning, spår avmattning

Stockholm (Nyhetsbyrån Direkt) Finnair redovisade ett tredje kvartal med ökad omsättning men minskat resultat tyngt av negativa valutaeffekter och ökade bränslekostnader på tisdagsmorgonen. Samtidigt höjde flygbolaget kapacitetsprognosen samtidigt som den finansiella guidningen upprepades inför vad som väntas förbli en turbulent marknad och makroekonomisk avmattning präglad av handelskonflikt och brexit.

Finländska Finnair ökade omsättningen till 870 miljoner euro (807) i tredje kvartalet. Väntat enligt Infront Data var 877 miljoner euro. Jämförbart rörelseresultat landade på 101 miljoner euro (118). Här var 124 miljoner euro väntat.

Guidningen för helåret lämnades alltså i all väsentlighet oförändrad. Kapaciteten väntas dock öka med 11-12 procent, mer än vad som tidigare angetts, avseende nyupprättad förbindelse med Daxing-flygplatsen i Peking.

Finnair har noterat tecken på avmattning, särskilt i fraktefterfrågan. Samtidigt har bolaget ökat sin marknadsandel, heter det. Bolaget varslar med utgångspunkt i detta om ett ökat fokus på "värdeskapande tillväxt och kostnadseffektivitet", kring vilket det kommer kommuniceras detaljer ut närmare vid en kommande kapitalmarknadsdag den 12 november.

"Tredje kvartalet har i helhet utvecklat sig i linje med förväntningar redovisade i den senaste kvartalsrapporten /.../ Vår europeiska trafik var stark och den nya nordamerikanska linjen till Los Angeles har tagits emot väl. På valda rutter till Asien, mest noterbart Hongkong, har vi upplevt lägre efterfrågan", skriver vd Topi Manner i en kommentar.

Nettokassaflödet från verksamheten var 119 miljoner euro (94,3) och nettokassaflödet från investeringsaktiviteter var -110 miljoner euro (-60).

Vinsten per aktie blev 0:43 euro (0:52).

Passagerarantalet växte med 11,9 procent till 4,1 miljoner (3,7).

Andelen tillgängliga säteskilometer (ASK) växte med 9,5 procent. Kabinfaktorn (PLF) steg med 9,5 procent.

Enhetsintäkter "rask" minskade med 1,5 procent, valutajusterat 2,5 procent.

Enhetskostnad CASK ökade med 2 procent. Valutajusterat motsvarade siffran 0,8 procents minskning.

Bränslekostnaderna ökade med 27,4 miljoner euro vilket motsvarar 16,8 procent.