FINLAND: SVÅRA REGERINGSFÖRHANDLINGAR VÄNTAR - NORDEA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resultatet i söndagens riksdagsval i Finland illustrerar fragmenteringen i landets politik. Regeringsförhandlingarna väntas bli utmanande och det kommer också vägen bli längre fram med långsammare ekonomisk tillväxt och behov av viktiga reformer.

Det skriver Nordea i ett kundbrev.

Konkurrensen var hård mellan de tre största partierna och för första gången i historien fick alla tre partier mindre än 20 procent av rösterna, vilket väntas bidra till att regeringsbildningen blir svår och tar tid.

Socialdemokraterna vann valet med 17,7 procent av rösterna, vilket ger 40 mandat i Finlands riksdag, Sannfinländarna fick 17,5 procent, 39 mandat, och Samlingspartiet, 38 mandat.

Centerpartiet, som hade statsministerposten i den förra regeringen, lyckades endast skrapa ihop stöd från 13,8 procent av väljarna och 31 mandat, jämfört med 21,1 procent och 49 mandat i valet 2015.

Nordea ser det inte som sannolikt att de tre största partierna skulle kunna bilda regering, även om det då skulle bli en majoritetsregering. Både Socialdemokraterna och Samlingspartiet sade före valet att de skulle ha väldigt svårt att bilda regering med Sannfinländarna.

"Därför verkar det som att minst fyra partier kommer att behövas för att bilda en regering. Detta kan visa sig bli en utmaning eftersom ju fler partier en regering består av desto fler kompromisser krävs vanligen", enligt Nordea.

Banken konstaterar att det inte fanns några överraskningar i resultatet jämfört med de senaste opinionsundersökningarna, även om utfallet var ännu jämnare än vad opinionsmätningarna antydde.

"Nästa regering kommer att ha händerna fulla med arbete. Det finns en bred konsensus i Finland att viktiga reformer behövs för att stötta ekonomisk tillväxt och stärka de offentliga finanserna. Implementeringen av reformer hat visat sig väldigt utmanande och nästa regering kommer att ha samma problem framsför sig", skriver Nordea.

Banken noterar att en av de viktigaste frågorna fortfarande är hälso- och sjukvårdsreformen och behovet kommer huvudsakligen från att landets befolkning åldras, vilket kommer att orsaka mer utgifter för hälso- och omvårdnadstjänster och pensioner.

Under valrörelsen planerade partierna att finansiera extra utgifter med ökad sysselsättning, men detta verkar vara lättare sagt än gjort, enligt banken.

"Den finländska sysselsättningsutvecklingen har varit robust och snabb under de senaste åren, med den kommer att växla ned i framtiden utan strukturreformer", enligt Nordea, som lyfter fram att den globala ekonomiska trenden dämpas, storleken på den arbetsföra befolkningen kommer att krympa och problem med matchning råder på arbetsmarknaden.

"Dessvärre finns det inga enkla åtgärder tillgängliga som skulle stötta sysselsättningstillväxten på kort sikt och på ett hållbart sätt", skrivet Nordea.

Och för att addera till utmaningarna så kommer den ekonomiska situationen inte att ge någon extra hjälp, eftersom tillväxten väntas sakta ner i år på grund av en svagare global ekonomisk tillväxt.

"Den globala avmattningen kommer att skada Finland mer än den redan har gjort. Dessutom adderar flera osäkerhetsfaktorer, brexit och handelskrig ännu mer nedåtrisker mot tillväxten", enligt Nordea.

Finländsk politik brukar sällan påverka landets räntehandel och Nordea tror inte att det blir annorlunda den här gången.