FI: KONSUMTIONSLÅN ÖKAR MEST HOS HUSHÅLL MED STORA LÅN - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen av konsumtionslån, och om räntan stiger kommer många låntagare att betala en stor del av sin inkomst i ränta och amortering.

De konstaterar Finansinspektionen (FI) i en rapport där den kartlagt marknaden för konsumtionslån genom att studera 380.000 låntagare hos 34 olika företag.

"Ökningen har varit särskilt stor de senaste fem åren. Denna period har präglats av en stark konjunktur och låga räntor. Därutöver kan bolånetaket och amorteringskravet till viss del ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål och andra köp", skriver FI.

Konsumtionslånen står för 18 procent av hushållens skulder och enligt FI utgör de en begränsad stabilitetsrisk, men kartläggningen visar att det finns risker för enskilda konsumenter. Ränta och amorteringar på konsumtionslån utgör en betydande del av hushållens totala lånekostnader. Och redan i dag finns det låntagare som visar tecken på betalningssvårigheter. Dessutom skulle fler få problem om deras ekonomiska förutsättningar försämras.

"Det indikerar att många låntagare kan behöva minska sin konsumtion när räntan ökar, vilket kan försämra den realekonomiska utvecklingen", skriver FI.

.