FERRONORDIC:AVSER EXPANDERA T TYSKLAND VIA AVTAL M VOLVO TRUCKS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ferronordic avser att ingå ett avtal med Volvo Group Trucks Tyskland för utnämningen av Ferronordic som återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Samtidigt skulle Ferronordic förvärva verksamheten på nio av Volvos anläggningar i Tyskland med en köpeskilling som förväntas uppgå till cirka 250 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2016-2018 genererade den aktuella verksamheten en omsättning om cirka 1,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Ferronordics omsättning under de tolv månader som föregick 30 juni 2019 om cirka 3,6 miljarder kronor, heter det.

"Om transaktionen genomförs skulle Ferronordics finansiella mål för koncernens rörelsemarginal ändras från 7-9 procent till 6-8 procent", skriver Ferronordic.

Transaktionen är beroende av vissa villkor, såsom slutgiltiga avtal och erforderliga godkännanden. Köpeskillingen skulle vid ett avtal finansieras via lån från Nordea Bank.

Ambitionen är att transaktionen ska genomföras under slutet av 2019 och att Ferronordic ska ta över verksamheten från och med januari 2020.