FERRONORDIC: MÅL KVAR NÅ LÖNSAMHET TYSKLAND SLUTET 2021 - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Störningar i efterfrågan, leveranser, och kundkontakter har orsakat osäkerhet på Ferronordics marknader. Trots detta förblir Ferronordics mål att verksamheten i Tyskland, där bolaget gick in i början av året, ska kunna börja visa positivt resultat till slutet av nästa år. Bolagets eftermarknadsaffär utgör en kudde i tider av marknadsturbulens.

Det säger Ferronordics vd Lars Corneliusson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi hoppas fortfarande på att kunna nå positivt resultat i Tyskland mot slutet av 2021", säger han men lägger in en brasklapp om att det beror på hur länge restriktionerna på grund av coronakrisen håller i sig.

"Håller det i sig kortare kan vi hålla kvar vid det målet. På samma sätt som i Ryssland och i Kazakstan bygger det väldigt mycket på eftermarknaden. Vi kommer närmare kunderna och eftermarknaden gör att vår affärsmodell är tålig mot svängningar i marknaden för nyförsäljning av maskiner", säger Lars Corneliusson.

Han hänvisar till krisen i Ryssland under 2014, 2015 då marknaden gick ned 83 procent i antal sålda maskiner medan Ferronordic klarade sig väl utan nästan någon påverkan alls tack vare service- och eftermarknadsverksamheten, enligt vd:n som emellertid poängterar att det är svårt att sia om utvecklingen framöver. Hur utvecklingen varit hittills under maj månad vill han inte uttala sig om.

"Däremot hade ju april en fortsatt anständig efterfrågan i Ryssland och Kazakstan. I Tyskland har marknaden påverkats i större utsträckning och lägre transportflöden har lett till mindre efterfrågan på service", säger Lars Corneliusson.

Nu när Tyskland börjar öppna upp bör det, allt annat lika, innebära ökade transporter, resonerar han.

Ferronordic har vidtagit åtgärder för att kunna hantera eventuella svängningar och störningar i marknaden. Personalstyrkan har dragits ned, arbetstidsförkortningar har gjorts både i Ryssland och i Tyskland tillsammans med temporära lönesänkningar för högsta ledningen.

"Vi har tagit ned kostnadsnivån ordentligt. Vi kommer att börja se resultateffekterna av detta under andra kvartalet", säger Lars Corneliusson. Han vill dock inte ange hur mycket kostnadsnivån har sänkts.

Det var i januari i år som Ferronordic expanderade till Tyskland då bolaget tog över nio anläggningar från Volvo. I december köptes ytterligare två anläggningar i Ferronordics verksamhetsområde genom ett företagsförvärv. Inledningsvis krävs investeringar och förändringar i den tyska verksamheten. Ferrnordic har därför tidigare kommunicerat att man förväntat sig ett minusresultat 2020 på omkring 30 miljoner kronor på rörelsenivå på en omsättning omkring 1,6 miljarder kronor. Just nu är det förstås svårt att förutse utvecklingen.

"Det viktigaste är att öka eftermarknadsaffären i Tyskland. Det kan vi göra genom att effektivisera verksamheten som finns i dag och även ta en större del av marknaden", säger Lars Corneliusson.

Målsättningen är också att öka Volvos marknadsandelar i Tyskland, från nuvarande runt 10 procent.

"Konkurrenterna finns där och Volvo måste stärka sitt varumärke. Vi är en del av en stor plan att stärka kundnöjdhet och varumärket för Volvo i Tyskland", säger han.

I och med Tysklandsaffären sänkte Ferronordic sitt rörelsemarginalmål för koncernen till 6-8 procent (från tidigare 7-9 procent). Första kvartalet i år låg rörelsemarginalen på 4,6 procent.

"Vi har legat på bra marginaler i Ryssland, men när vi tar på oss Tyskland kanske blir det initialt svårt att uppfylla det målet. På sikt ska vi ha en bra lönsamhet i Tyskland också", säger han.

Målet är också att tredubbla omsättning i Ryssland och CIS från 2016 till 2021, vilket bolaget fram till och med det första kvartalet ligger i fas med. På rullande tolv månader låg Ferronordics omsättning vid utgången av mars på 2,3 gånger 2016 års omsättning.

"Jag tror att vi kan ta ytterligare marknadsandelar överallt. I Kazakstan, där vi gick in i januari förra året, finns det möjligheter att växa vidare och ta marknadsandelar. Vi kan ta mer i Ryssland och definitivt i Tyskland", säger han.

Vad gäller den ryska marknaden har den inte kommit tillbaka till nivåerna som rådde innan krisen, påpekar Lars Corneliusson. Han bedömer att den kanske ligger på 60 procent av vad den var under åren 2011, 2012 och 2013.

Nu räknar han med att landets nationella projekt, med 180 miljarder dollar i infrastrukturinvesteringar, ska driva den ryska marknaden.

Nya geografiska marknader finns också med i Ferronordics strategi och bolaget för en kontinuerlig dialog med Volvo kring sådana möjligheter, enligt Lars Corneliusson.

"Men just nu ska vi se till så att Kazakstan växer vidare och att vi gör det vi ska med Tyskland", säger han.