FERRONORDIC: BÖRJA JOBBA UPP OSS I NYTT EBIT-INTERVALL 2021 -VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ferronordics expansion till Tyskland som återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks lyfter bolagets omsättning med drygt 35 procent. Samtidigt pressas rörelsemarginalen av den köpta verksamhetens nollresultat.

Affären består av att Ferronordic ska ingå ett avtal med Volvo i Tyskland för utnämningen av Ferronordic som återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av landet. Samtidigt tänker Ferronordic köpa verksamheten på nio av Volvos anläggningar i Tyskland.

Något förenklat innebär affären att Ferronordic-koncernens rörelsemarginal går från nära 9 procent (på rullande 12 månader) till strax över 6 procent, detta eftersom förvärvet tillför 1,3 miljarder kronor med ett nollresultat (i snitt under 2016-2018).

Dessutom förväntas den nya verksamheten under 2020 påverka koncernens rörelseresultat negativt med cirka 40 miljoner kronor. Ferronordic har med anledning av affären justerat sitt rörelsemarginalmål (ebit-mål), från 7-9 procent till 6-8 procent.

I dag ligger er marginal i den övre delen av målintervallet och med den nya affären hamnar ni i den nedre delen av det sänkta målintervallet. Hur ser resan mot stärkt lönsamhet ut?

"Redan 2021 ska vi börja jobba oss uppåt i intervallet. Vi kommer att komma in i en lönsam fas under 2021 och över tid komma till marginaler som gör att vi ska klara av det nya målet. Det här är naturligtvis en investering vi gör på lång sikt som kommer att bli lönsam. Det kommer att ta ett tag innan vi ser ett positivt resultat", säger Ferronordics vd Lars Corneliusson till Nyhetsbyrån Direkt.

Ferronordic ser goda möjligheter att öka den förvärvade verksamhetens omsättning och lönsamhet. Huvudparten av lönsamhetsförbättringen är tänkt att komma från en ökad andel försäljning på eftermarknaden, men också genom att öka Volvo- och Renault Trucks marknadsandelar.

Hur stor är eftermarknadsaffären i dag av omsättningen på 1,3 miljarder kronor?

"Vi har inte offentliggjort det. Men vi ser möjligheter att växa på eftermarknaden och det är bland annat utifrån den erfarenheter vi har själva eftersom vi är återförsäljare för Volvo och Renault redan i dag i Ryssland", kommenterar vd:n.

Hur aktiva är ni när det gäller fortsatt förvärvad tillväxt?

"Vi tittar ständigt på nya möjligheter. Nu kommer naturligtvis den här affären bli en stor del av vår dagliga verksamhet, men vi tittar hela tiden på möjligheter. Vi kommer fortsätta att växa våra verksamheter i Ryssland och Kazakstan och vi tittar på nya möjligheter när de väl dyker upp", säger Lars Corneliusson.