Fedex: handelskrig, konjunkturnedgång och Amazon sänkte 1 kv

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det amerikanska fraktföretaget Fedex resultat för det första kvartalet i räkenskapsåret nådde inte upp till förväntningarna och bolaget sänker prognosen för helåret.

Aktien föll 10 procent i tisdagens amerikanska efterhandel, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare har rapporterat.

"Vårt resultat påverkas fortsatt negativt av en svagare global makromiljö, drivet av ökade handelsspänningar och politisk osäkerhet", kommenterar vd Frederick Smith i delårsrapporten.

Därtill drabbas bolaget av ökade kostnader för att utöka sitt erbjudande och av en pågående mixförändring till tjänster med lägre marginaler.

Fedex lyfter också fram att det förlorat "en stor kund", vilket slagit på intjäningen. Bolaget har tidigare meddelat att det inte kommer att förnya sitt kontrakt för flygfrakt med Amazon och inte heller sköta hemleveranser i USA för e-handelsjätten.

För räkenskapsåret som slutar i maj 2020 räknar Fedex nu med en vinst per aktie på 10-12 dollar, och med 11-13 dollar justerat för omvärdering av pensionsskulder. Den tidigare prognosen låg på "en mellanhög ensiffrig procentuell nedgång" till ungefär 14:74 dollar per aktie.

För det första kvartalet i räkenskapsåret uppgick den justerade vinsten per aktie till 3:05 dollar, lägre än enligt Bloombergs snittprognos väntade 3:15 dollar. Intäkterna landade på 17,05 miljarder dollar, i nivå med förväntningarna.