FED: SÄNKER STYRRÄNTA TILL 1,75-2,00% (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, till ett intervall mellan 1,75 och 2,00 procent. Målet var tidigare ett intervall på 2,00 och 2,25 procent.

Enligt Reuters enkät räknade 100 av 110 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle sänkas med just 25 punkter, till 1,75-2,00 procent, medan tio spådde oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 31 juli 2018, då den sänktes med 25 punkter till ett intervall på 2,00-2,25 procent.

Kommittén skriver att i ljuset av inverkan från den globala utvecklingen på den ekonomiska utvecklingen liksom dämpat inflationstryck, så beslutade de att sänka räntan.

Fedkommittén var oenig om räntebeslutet, Esther George och Eric Rosengren ville lämna oförändrat medan James Bullard ville sänka med 50 punkter.

Enligt kommittén stöder beslutet deras bedömning om att en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation nära kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt är det mest troliga utfallet, "men osäkerheten runt dessa utsikter kvarstår".

"Då kommittén tidpunkten och storleken för framtida förändringar i (styrräntan), så kommer de fortsatt utvärdera realiserade och väntade ekonomiska förhållanden relativt målet om en stark arbetsmarknad och en inflation nära det symmetriska 2-procentsmålet. Denna utvärdering kommer att beakta ett brett spektrum av information, inklusive mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar och noteringar om den finansiella och internationella utvecklingen", skriver FOMC.

Fed sänker även räntan på överskottreserver, IOER, med 30 punkter till 1,80 procent (2,10).