FED: ÖVERVÄGER SIGNALERA "VÄNTA OCH SE" EFTER DECEMBERHÖJN- WSJ

STOCKHOLM (Direkt) Ledamöterna i Federal Reserve överväger huruvida man ska signalera en "vänta och se" -hållning, efter den troliga räntehöjningen i december, något som skulle kunna signalera en inbromsning i räntehöjningarna nästa år.

Det skriver Wall Street Journal (WSJ) i en artikel som publicerades på nätupplagan sent på torsdagskvällen.

Tidningen noterar att Fedledamöterna räknar med att den breda riktningen för korträntorna kommer att vara uppåt nästa år, baserat på aktuella intervjuer och uttalanden. Men i takt med att räntan höjs blir de mindre säkra på hur snabbt de kommer att behöva agera, och de vill utvärdera hur ekonomin hanterar de räntehöjningar som redan har gjorts.

Hur de kommer att agera i denna nya, mindre förutsägbara hållning kommer i hög grad bero på utvecklingen i ekonomin och på marknaderna de kommande veckorna, skriver WSJ.

Tidningen fortsätter med att i den utvecklande "databeroende" strategin så kan Fed ta ett steg tillbaka från den förutsägbara banan med kvartalsvisa räntehöjningar som banken hållit fast vid större delen av de senaste två åren. Det skulle öka sannolikheten för att banken väljer att fördröja räntehöjningarna vid några av de kommande FOMC-mötena.

Enligt WSJ har den senaste tidens marknadsturbulens inte påverkat Feds bedömning om att ekonomin står på stadiga fötter mycket, tillväxten är stark och arbetslösheten är låg. Inflationen har däremot dämpats de senaste månaderna, och sjunkande oljepris talar för fortsatt dämpning framöver, vilket dämpar Feds känsla av brådska att agera för att förhindra en överhettning i ekonomin