FED: ORON FÖR USA:S EKONOMI HAR ÖKAT - PROTOKOLL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska centralbanken har blivit allt mer bekymrad för USA:s ekonomi.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 17-18 september, skriver flera medier.

"Deltagare gjorde den generella bedömningen att risken för nedsidan gällande de ekonomiska utsikterna har ökat något sedan mötet i juli, framförallt beträffande det osäkra handelsläget och förhållandena utomlands", stod det i protokollet.

Det talades även om oron för en recession och flera ledamöter påpekade att sannolikheten för en recession "har märkbart ökat under de senaste månaderna".

Protokollet visade även att en del deltagare har blivit obekväma med gapet mellan marknadens förväntningar på ytterligare räntesänkningar och Feds egna prognoser för räntebanan.

Fed sänkte räntan under septembermötet med 25 punkter för andra gången under 2019.