FED: LEDAMÖTER SER RÄNTA 1,9% VID SLUTET -19 (2,4% I JUNI)

STOCKHOLM (Direkt) Fed-ledamöternas medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att styrränteintervallet kommer att vara oförändrat på 1,75-2,00 procent vid årsskiftet.

Det framgår av de "centrala tendensprognoser" som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 17-18 september, och som publicerades på onsdagen.

I juni var konsensusprognosen oförändrad ränta året ut, men den prognosen sprack redan vid nästföljande FOMC-möte i juli, då ränteintervallet sänktes med 25 punkter till 2,00-2,25 procent.

Kommittén är dock tydligt splittrad om räntan i år, sju ledamöter ser 25 punkter lägre ränta vid årsskiftet, fem ser ser oförändrad ränta medan fem ledamöter ser 25 punkter högre ränta vid årsskiftet (vilket antyder att tre icke röstande ledamöter ansluter sig till ledamöterna George och Rosengrens åsikt att räntan inte borde ha sänkts på onsdagen).

Ledamöternas medianprognos för styrräntan, Fed funds landar på 1,9 procent i slutet av 2019, 1,9 procent i slutet av 2020, 2,1 procent i slutet av 2021 och 2,4 procent i slutet av 2022. Det skulle antyda oförändrad ränta i år och nästa år följt av en 2021 och 2021. På lång sikt ser ledamöterna en Fed funds ränta på 2,5 procent.

I motsvarande prognoser i juni (före räntesänkningen i juli) var medianprognosen 2,4 procent i slutet av 2019, 2,1 procent i slutet av 2020, 2,4 procent i slutet av 2021 och 2,5 procent på längre sikt.

Fedledamöternas ekonomiska prognoser, medianerna, har endast ändrats marginellt jämfört med i juni.

Länk till FOMC-ledamöternas prognoser:

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190918b.htm