Fed: knapp till blygsam tillväxt - Beige Book

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska ekonomin växte i "knapp till blygsam takt" (slight to modest) från början av september till början av oktober.

Det uppges i den amerikanska centralbanken Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, som publicerades på onsdagskvällen, enligt Bloomberg News.

Den ihållande handelskonflikten mellan USA och Kina och en långsammare global ekonomisk tillväxt påverkade aktiviteten, enligt rapporten.

"Kontakter inom näringslivet förväntar sig mestadels att den ekonomiska tillväxten kommer att fortsätta, men många har sänkt sina prognoser för de kommande 6 till 12 månaderna".

Hushållens konsumtion sågs som solid, och aktiviteten i den icke-finansiella tjänstesektorn ökade på ett stabilt sätt.

Företagen fortsatte att rapportera brist på utbildad arbetskraft inom vissa segment, och trots inbromsningen i tillverkningsindustrin har de inte sagt upp personal.

"En del var mer oroade för den långsiktiga tillgången på arbetare och har därför valt att hellre dra ned på antalet arbetstimmar än antalet anställda", står det.

Prisökningarna var dämpade enligt de flesta distrikt. Detaljhandeln hade större förmåga att föra vidare stigande inputpriser till nästa led än tillverkningsindustrin.