FED: EVANS VILL ÅTERGÅ TILL KONVENTIONELL, VANLIG POLICY - BN

STOCKHOLM (Direkt) Fedchefen i Chicago, Charles Evans, räknar med fortsatt starka fundamenta för tillväxten och att inflationen kommer att nå centralbankens symmetriska 2-procentsmål på uthållig basis, rapporterar Bloomberg News.

"Givet dessa utsikter är det dags att återgå till en mer konventionell, vanlig penningpolitik", sade han i ett anförande på fredagen.

Enligt Charles Evans visar Feds projektioner en styrränta för 2019 och 2020 som är "milt restriktiv".

"Givet prognoser för arbetslöshetsnivån som ligger under den naturliga nivån är en sådan policyhållning helt normal och i linje med viss dämpning till tillväxten och en gradvis återgång för sysselsättningen till en långsiktigt hållbar nivå", sade han.

Charles Evans räknar med en BNP-tillväxt på runt 3 procent 2018 och att arbetslösheten sjunker till 3,5 procent i slutet av 2020.

Han sade också att han nu är mer bekväm med inflationsutsikterna än han har varit de senaste åren, och han räknar med att inflationen kommer att stiga "en bit ytterligare" de kommande åren, men "definitivt inte till något som är tillräckligt högt för att inte överensstämma med vårt symmetriska 2-procentsmål".