Fed: eniga om att ge fortsatt stöd till återhämtningen

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fed-ledamöterna var vi det senaste mötet generellt överens om att till fullo använda sina verktyg för att hjälpa till att stötta en återhämtning i spåren av coronaviruset.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 10 juni, då Fed lämnade styrräntan oförändrad inom intervallet 0-0,25 procent. Beslutet var väntat.

Fed-ledamöterna antar det värsta ekonomiska utfallet sedan andra världskriget och de har inga avsikter att dra ned på stimulanserna inom överskådlig framtid.

"Ledamöterna noterade att de förväntar sig att behålla detta intervall (för styrräntan) till de är säkra på att ekonomin har klarat av den senaste tidens händelser och är på väg att nå kommitténs mål om full sysselsättning och prisstabilitet", står det i protokollet.

Fed-ledamöterna noterade att den nuvarande hållningen är lämplig men att det kan finnas ett behov att stärka guidningen för marknaden. Åtagandet om en mycket ackommoderande policy framöver bör kommuniceras tydligt.

"Särskilt så ansåg de flesta ledamöter att kommittén bör kommunicera en mer tydlig form av framåtblickande guidning för vägen för styrräntan och ge mer klarhet om köpen av stats- och bostadsobligationer då mer information om ekonomins bana blir tillgänglig", står det.

Flera ledamöter såg det som bättre att koppla räntebanan till inflationen medan några föredrog nivån på arbetslösheten.

Någon enighet nåddes inte, och de var heller inte inte nära beslut om att införa ett tak för räntan som ett kompletterande verktyg, "yield curve control", YCC.