FED: EKONOMISK AKTIVITET HAR VÄXT I MÅTTLIG TAKT (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden är fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten har växt i en måttlig takt

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 30-31 juli, var budskapet att arbetsmarknaden var fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten hade växt i en "måttlig" takt.

Sysselsättningstillväxten har varit solid, i genomsnitt, de senaste månaderna och arbetslösheten har varit fortsatt låg. Även om hushållens konsumtion har ökat stark takt, så har företagens fasta investeringar och exporten försvagats.

Totala inflationen och inflationen exklusive livsmedel och energi ligger under 2 procent.

Marknadsbaserade mått på inflationsförväntningarna förblir låga, men enkätbaserade mått på inflationsförväntningarna på lång sikt har inte ändrats mycket.