FED: EJ BEHOV YTTERLIGARE RÄNTESÄNKNINGAR - PROTOKOLL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Federal Reserve ser inte ett behov att sänka styrräntan ytterligare, såvida inte de ekonomiska förutsättningarna förändras markant.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 29-30 oktober, som publicerades på onsdagskvällen.

Federal Reserve sänkte styrränteintervallet till 1,50-1,75 procent vid oktobermötet, vilket var den tredje sänkningen under 2019.

De flesta ledamöterna anser att de senaste sänkningarna är tillräckliga "för att stödja utsikterna för måttlig tillväxt, en stark arbetsmarknad och inflation nära Federal Reserves mål på 2 procent".