FASTIGHETER: DAGS FÖR EN ANDHÄMTNING - DANSKE BANK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter ha gått bättre än de flesta sektorer under 2019, med kraftigt höjda värderingsmultiplar som följd, har förhållandet mellan risk och avkastning för de svenska fastighetsaktierna gått från attraktivt till mindre gynnsamt.

Det menar Danske Bank som därmed tycker att det är dags för en andhämtning för sektorn och som, vilket Direkt tidigare rapporterat, har sänkt sin rekommendation för flera svenska fastighetsaktier.

"Om vi blickar framåt på 2020 ser vi inga signifikanta förändringar i de fundamentala marknadsvillkoren för de noterade fastighetsbolagen, men frågan är vad som kan bli de utlösande faktorerna på uppsidan", frågar sig Danske Bank retoriskt i sektoranalysen som släpptes tidigare på tisdagen.

Sektorn handlas nu med en 20-procentig premie i förhållande till substansvärdena (EPRA NAV) och det är nivå med hur aktierna handlades kring det första kvartalet 2015 - en period som efterföljdes av ett stort räntefall 2015-2016, och en lika stor räntepress är nu inte att vänta. Mot den bakgrunden, som även innefattar lägre skuldsättningsgrader, tror Danske att substansvärdetillväxten kommer att avta under 2020.

"Vi tror även att den skarpa konkurrensen på transaktionssidan har styrt bolagen mot projektutveckling (framför allt kommersiella), där vi nu väntar oss att nya projekt kommer att bli svårare att lansera på grund av en svagare arbetsmarknad och hög konkurrens om nya hyresgäster", skriver Danske i analysen.

Danske Banks basscenario är vidare att hyrorna för de bästa lägena i de mest centrala platserna (CBD) i Sverige har toppat. Danskes fastighetsanalytiker tror emellertid att spridningseffekten ner till områden utanför centrum inte är över, och på basis av den tesen tror banken att bolag med fastighetsportföljer som inte kan räknas som premium kommer att gå bättre än motsatsen.

Som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat har Castellum, Fabege, Hufvudstaden och Klövern sänkts till sälj av Danske Bank. Platzer och Wihlborg har nedgraderats till behåll.

"Vi behåller Balder som vår enda köp och som vår favorit i sektorn", heter det.