FAST PARTNER: KÖPER FASTIGHET I SOLNA FÖR 1,9 MDR KR

STOCKHOLM (Direkt) Fast Partner har köpt fastigheten Brahelund 2 i Solna av Areim för en köpeskilling om 1.954 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 41.000 kvadratmeter lokalyta samt 625 garageplatser och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 123 miljoner kronor.

Fast Partner tillträder fastigheten den 1 februari 2019.