Fabege: negativ nettouthyrning tredje kvartalet

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fabeges nettouthyrning blev -5 miljoner kronor i det tredje kvartalet, jämfört med plus 29 miljoner motsvarande period i fjol. Därmed ansluter sig Fabege till de övriga fastighetsbolag som rapporterat en negativ nettouthyrning, däribland Castellum och Atrium Ljungberg.

"Nettouthyrningen lever inte upp till våra förväntningar. Året fick en tuff start med Skatteverkets uppsägning och vi har inte kommit i mål med projektuthyrningar i den omfattning vi önskat", skriver nytillträdda vd:n Stefan Dahlbo i delårsrapporten och fortsätter:

"Nettouthyrningen är dessutom normalt sett svagare i tredje kvartalet. Det innebär också att projektvolymen sannolikt kommer att minska något nästa år. Vi har ett antal bra pågående dialoger som bekräftar vår tro på potentialen i våra stadsutvecklingsprojekt".

Enligt Stefan Dahlbo fortsätter Fabege, trots viss oro för bland annat konjunktur och handelsdiskussioner, att se stor efterfrågan på lokaler och hyrestillväxt. Inte minst tack vare rekordlåga räntor faller dessutom avkastningskraven ytterligare, uppger han.

Fabeges hyresintäkter uppgick till 683 miljoner kronor i det tredje kvartalet (627).

Driftöverskottet låg på 542 miljoner kronor (481) och förvaltningsresultatet blev 397 miljoner (323).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 743 miljoner kronor (847) och för derivat var de orealiserade värdeförändringarna -215 miljoner (103).

Efter skatt summerade Fabeges resultat till 714 miljoner kronor (1.090) och per aktie till 2:16 kronor (3:29).