EXPRESSION BIOTECH: RESULTAT -5,0 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Expression Biotechs intäkter under första kvartalet ökade med 19 procent, jämfört med motsvarande period i fjol, och uppgick till 2,7 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,0 miljoner kronor (-3,5). Kassaflöde från den löpande verksamheten blev -4,3 miljoner kronor (-3,0).

Kassa och bank uppgick till 10,1 miljoner kronor (17,8).