EVOLUTION GAMING: ROBURS MINSKNINGSTREND FORTSÄTTER, UNDER 5%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbank Robur har sålt aktier i Evolution Gaming varefter innehav krympt till 4,98 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Försäljningen innebär att den minskningstrend som Robur inledde för cirka tre år sedan förlängs. I slutet av 2016 uppgick ägarandelen till över 10 procent. Sedan dess har andelen minskat i fast takt.