EUROGRUPP: TILLVÄXTSIFFROR VISAR SVACKAN TILLFÄLLIG (NY)

(tillägg: från stycke åtta)

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Alla tror att den ekonomiska inbromsningen i euroområdet är tillfällig. En återhämtning syns redan i tillväxtsiffrorna för första kvartalet.

Det sade eurogruppens ordförande Mario Centeno till journalister på väg in till eurogruppens möte på torsdagen.

Euroländernas finansministrar ska på mötet hålla sin sedvanliga diskussion om det ekonomiska läget, denna gång mot bakgrund av kommissionens ekonomiska prognos från den 7 maj.

Tillväxtsiffrorna för första kvartalet gav stöd för tron på starkare tillväxt under andra halvåret.

Beträffande spänningarna mellan USA och Kina sade Mario Centeno att ingen vinner på ett handelskrig.

När det gäller finansministrarnas förhandlingar om finansieringen av eurobudgeten sade Mario Centeno att de väntades bli svåra.

Huvudsakligen kommer stödinstrumenten att ligga inom EU:s stora långtidsbudget. Men kanske kommer man att lämna öppet för i framtiden ytterligare resurser kan skapas för eurobudgeten utanför EU-budgeten, sade han.

Särskilt Frankrike har förespråkat att lägga eurobudgeten utanför EU:s långtidsbudget i ett mellanstatligt avtal för större frihet från EU:s regler. Det skulle också tillåta en större budget.

Detta har stött på motstånd från många länder, även kompromissförslaget att eurobudgeten kompletteras med en del utanför EU-budgeten.

Inom räckhåll för Frankrike verkar en klausul vara som möjliggör ett mellanstatligt avtal i framtiden för en del av eurobudgeten.

Sverige och många andra budgethökar i Hansan 2,0-gruppen vill helst se en eurobudget som är mindre än de 25 miljarder euro som kommissionen har föreslagit.

Finansministrarna väntas enas om att användning av stöd från eurobudgeten kommer att villkoras - att stabilitetspakten och makroekonomiska rekommendationer följs.

Dock kommer de exakta skrivningarna för villkoren att avgöras senare.