EUROGRUPP: SVERIGE REDOGÖR FÖR SIN SYN PÅ BANKUNIONEN

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige berättade för euroländerna på måndagen att regeringen just nu överväger för- och nackdelar av att delta i EU:s bankunion.

Regeringen kommer att ta ställning efter den pågående remissrundan.

Det sade Max Elger, statssekreterare på finansdepartementet, till journalister på väg in till eurogruppens möte.

Han ersatte finansminister Magdalena Andersson på mötet för euroländernas finansministrar.

"Instruktionen till utredningen var att inte ge någon rekommendation. Indata från remissinstanserna kommer att utgöra grunden för en fortsatt diskussion om ett eventuellt svenskt deltagande", sade han.

Remisstiden går ut i april. Men Max Elger visste inte när regeringens beslut sedan kommer.

En nackdel som utredningen pekar på är att Sverige skulle få mindre inflytande i bankunionen eftersom endast euroländer sitter i ECB-rådet.

"Det skulle kunna påverka Sveriges beslut om euroländerna väljer att låta outsländer delta i ECB-rådets överläggningar när det handlar om frågor som rör bankunionen. Men det är för tidigt att säga om det blir en avgörande faktor", sade Max Elger.

Betänkandet, som presenterades den 9 december, noterade att inre marknaden har en stor betydelse för Sverige. Svensk ekonomi och finanssektors är nära kopplad till euroområdet i allmänhet och till Finland och Baltikum i synnerhet.

Vidare skulle Sverige få tillgång till större resurser och bättre genomlysning av banker om Sverige deltog i bankunionen, konstaterade utredningen.

Men bland nackdelarna finns, förutom bristande svenskt inflytande, också risken för en politisering av krishantering. Utredningen såg även faran av en målkonflikt mellan finansiell stabilitet i Sverige och inom euroområdet.

Å andra sidan kan Sverige bli marginaliserad i EU om Sverige står utanför bankunionen, särskilt efter brexit, ansåg utredningen.

Bengt Ljung +32-2-230 74 56
http://twitter.com/Direktbryssel
Nyhetsbyrån Direkt