EUROGRUPP: GLÄDS ÅT UPPGÅNG I EKONOMIN, TAL OM RECESSION FEL

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Eurogruppen gladdes åt överraskande god tillväxt under första kvartalet i euroområdet. Antalet kvartal med tillväxt förlängdes till 24, en obruten rad sedan andra kvartalet 2013.

Det sade eurogruppens ordförande Mario Centeno vid en presskonferens efter eurogruppens möte på torsdagen.

"Vi har haft en inbromsning, men redan under första kvartalet i år visar en uppgång", sade han.

Euroländernas finansministrar diskuterade det ekonomiska läget mot bakgrund av EU-kommissionens prognos från den 7 maj.

Prognosen för tillväxten i euroområdet reviderades ned en tiondels procent för både 2019 och 2020 till 1,2 respektive 1,5 procent. Men under första kvartalet ökade tillväxten till 0,4 procent, upp från 0,2 procent under fjärde kvartalet ifjol.

"Viktiga risker finns, främst i omvärlden, där handelskonflikter och brexit är de mest framträdande", sade Mario Centeno.

Ekonomikommissionär Pierre Moscovici var nöjd med prognosen.

"Allt oljud om recession är fel. Ekonomin förblir robust. Vi har positiv tillväxt i alla EU-länder", sade han.

Men han uppmanade till beredskap att stimulera ekonomin om nedåtrisker - som protektionism - förverkligas.

På torsdagen fortsatte eurogruppen att förhandla om utformningen av eurobudgeten. Mario Centeno sade att framsteg gjordes, men att flera frågor finns kvar att lösa vid nästa möte den 13 juni.

Pierre Moscovici sade att det står klart att stödinstrumenten kommer att kräva medfinansiering från mottagande länder. Villkor kommer också att ställas att mottagarländer uppfyller EU:s regler för budget och makroekonomi.

Kommissionen fortsätter att kämpa för att stödinstrumentet ska ha en konjunkturutjämnande, stabiliserande funktion, sade han.

Detta trots att nordliga budgethökar fick stabilisering struken i en deluppgörelse i december. Då slogs fast att syftet bara ska vara stöd till reformer och investeringar.

Men kommissionen driver fortfarande att medfinansieringen ska anpassas efter konjunkturläget, så att länder betalar mindre i dåliga tider.

Budgethökar som Sverige varnar å sin sida för att med eftersläpning kan sådana försök i stället förstärka konjunktursvängningar.