EUROGRUPP: ENAS OM EN EUROBUDGET MED NYA STÖD - CENTENO

LUXEMBURG (Nyhetsbyrån Direkt) Eurogruppen har enats om alla kritiska delar av eurobudgeten utom själva beloppet.

Det sade eurogruppens ordförande Mario Centeno vid en presskonferens på torsdagen efter eurogruppens överenskommelse natten till torsdagen.

Storleken på eurobudgeten kommer att bestämmas inom ramen för förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027.

I början av processen ska EU-toppmöten och eurogruppen sätta strategiska prioriteringar för eurobudgeten. Under våren varje år ska euroländerna lämna in förslag på investeringar och reformer. Förslagen ska utvärderas av eurogruppen och godkännas av EU-kommissionen.

Pengarna i stödinstrumentet ska till 80 procent fördelas enligt en nyckel baserad på länders befolkningsstorlek och inverterad BNP (fattiga länder får mer). Dock ska rika länder åtminstone ha rätt till 70 procent av sina bidrag.

Resterande 20 procent av pengarna ska användas mer flexibelt, särskilt till stöd vid mer omfattande reformer.

Euroländerna måste själv bidra med 25 procent av stödet. Denna medfinansiering kan sänkas till 12,5 procent vid en lågkonjunktur.

Diskussioner kommer att fortsätta om en del av eurobudgeten ska kunna läggas utanför EU-budgeten i ett mellanstatligt avtal. Slutligt beslut ska fattas i samband med beslutet om EU:s långtidsbudget.