EURIS: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION 5,4 MLN KR, KURS 0:20 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Euris avser att föreslå årsstämman en företrädesemission på 5,4 miljoner kronor, i syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0:20 kronor motsvarande en rabatt om cirka 28 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0:28 kronor) för perioden 2020-01-01 till 2020-02-12", skriver bolaget.

Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 procent av kapital och 47 procent av röster.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en befintlig aktie oavsett serie ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B.

Euris genomförde en företrädesemission på 4,3 miljoner kronor i höstas. Teckningsgraden blev dock endast 27 procent och bolaget tillfördes 1 miljon kronor.