EU-TOPPMÖTE: SVERIGE FÅR BUDGETRABATT I NIVÅ M 2020 - FÖRSLAG

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige och fyra andra nettobetalare erbjöds få behålla sina rabatter på EU-avgiften under nästa sjuårsbudget i nivå med deras rabatter 2020.

Sverige och Danmark lovades dessutom en rabatt på finansieringen av eurobudgeten.

Det föreslog Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionen på fredagen i ett nytt förslag till långtidsbudget 2021-2027.

Dock ingick det redan i finansministrarnas överenskommelse om eurobudgeten i oktober att Sverige och Danmark varken skulle betala för eller kunna få pengar från eurobudgeten.

Förutom Sverige och Danmark hör även Tyskland, Nederländerna och Österrike till nettobetalarna som får behålla samma nivå på sina rabatter.

Dessutom får Österrike en extra klumpsumma på 100 miljoner euro.

Nederländerna får en extra fördel genom att landet tillåts behålla 25 procent av tullintäkterna 2021-2023. (Rotterdam är EU:s största hamn.) För alla andra EU-länder gäller 15 procent.

Förslaget uppgick till 1,069 procent av EU:s BNI, vilket var en liten minskning från Charles Michels förslag från den 14 februari på 1,074 procent.

De fem nettobetalarna har krävt en volym på högst 1,00 procent.

Förslaget innehöll besparingar på totalt 6 miljarder euro (plus 4 miljarder utanför budgetramen) på forskning, rymd, stöd till fattiga icke euroländer, militär rörlighet och bistånd.

Samtidigt ökades anslagen till direktstöd till jordbruket och landsbygdsutveckling.

Efter kritik från många EU-länder ströks från förslaget att vissa inkomster från försäljning av utsläppsrätter i ETS-systemet ska gå till EU-budgeten.

Däremot behölls en ny plastavgift, även om ett rabattsystem ska införas för att förhindra alltför stora inbetalningar till budgeten.