EU-TOPPMÖTE: OENIGHET FÖRSENAR KREDITLINA FRÅN ESM

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-toppmötet på torsdagen väntas sänka förväntningarna på en snabb överenskommelse om att skapa en kreditlina till coronadrabbade euroländer.

I ett förberedande möte tidigare på torsdagen strök ländernas EU-ambassadörer (Coreper) förhoppningen om en uppgörelse om tekniska specifikationer "före nästa veckas slut", erfar Nyhetsbyrån Direkt.

Eurogruppens ordförande Mario Centeno framförde också denna förhoppning i sin rapport till toppmötet.

Men utkastet till slutsatser som Coreper lämnade till toppmötet saknade tidsgräns för eurogruppens arbete med en sådan kreditlina inom räddningsfonden ESM.

Kvar fanns skrivningen att euroländernas finansministrar "utan dröjsmål" ska enas.

Ändringen speglar de stora åsiktsskillnaderna mellan budgethökar i norr, främst Tyskland och Nederländerna, och budgetduvor i söder, Frankrike, Italien och Spanien.

Italien anses vara främsta kandidat till att be om hjälp genom en kreditlina.

En stor stötesten, som de tekniska specifikationerna ska avgöra, är vilka villkor som ska ställas på mottagarlandet för att få stöd.

Italien vill inte att några krav ställs alls.

Coronaobligationer eller euroobligationer nämndes inte i utkastet.