EU: SVERIGE TAR STRID FÖR REJÄL RABATT PÅ EU-AVGIFTEN

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige kommer att strida för en rejäl, permanent rabatt på EU-avgiften i förhandlingarna om den nya långtidsbudgeten 2021-2027.

Det sade EU-minister Hans Dahlgren till journalister på väg in till mötet med sina kollegor från övriga EU-länder.

Mötet ska förbereda EU-toppmötet som börjar på torsdag, som ska försöka enas om långtidsbudgeten. Men EU-ländernas står långt ifrån varandra. Förhandlingarna kan dra ut på tiden.

Det har spekulerats i att detta toppmötet kommer att misslyckas och att ett nytt toppmöte får utlysas.

"Det är mycket viktigare att det blir rätt än att det går fort", sade Hans Dahlgren.

Om det blir förseningar anser Sverige att tiden står på svensk sida. Andra EU-länder skulle förlora mer.

"Det är inte till vår nackdel att vi gör en rejäl förhandling kring det här", sade Hans Dahlgren.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel har lagt ett förslag till uppgörelse. Där står att Sverige, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Österrike ska få rabatter, som avtar under de sju åren. Men det står inte hur stora rabatterna ska vara.

Skälet till de fem ländernas rabatter är att de annars får betala ett orimligt stort nettobidrag. Utan någon rabatt alls skulle Sveriges EU-avgift öka med 37 procent. Det kommer Sverige inte att acceptera, sade Hans Dahlgren.

I år beräknas EU-avgiften bli 42 miljarder kronor.

I allmänhet beskrev EU-ministern Charles Michels förslag som en besvikelse och ett steg tillbaka jämfört med tidigare förslag. Den totala budgeten är för stor. En stor del läggs fortfarande på jordbruk och regionalstöd på bekostnad av modernare områden som forskning och konkurrenskraft, sade han.

Dessutom minskar möjligheten att bestraffa länder som bryter mot rättsstatens principer genom att kvalificerad majoritet behövs för ett sådant beslut.

I tidigare förslag krävdes det omvända - en kvalificerad majoritet för att stoppa ett sådant förslag från kommissionen.