EU: SVENSKA MODELLEN UNDANTAS FRÅN EU:S MINIMILÖN - SCHMIT

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges modell för kollektiva löneförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter ska undantas när EU förslår regler för minimilön.

Det upprepade EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit vid en presskonferens på tisdagen när han presenterade kommissionens utkast till förslag till regler för minimilön i EU.

Han sade samma sak vid sin utfrågning i Europaparlamentet den 1 oktober och vid besöket i Sverige den 13 december.

I Sverige ser dock både LO och Svenskt näringsliv förslaget om minimilön som ett stort hot mot den svenska självreglerande partsmodellen, trots kommissionens försäkringar.

"Allt som baseras på ett system för kollektiva förhandlingar kommer inte att röras. Det handlar om de andra 21-22 länderna som har lagstadgad minimilön", sade han.

"Den framtida juridiska texten kommer att göra klart att systemen i Sverige, Danmark och kanske något annat land kommer att skyddas. Det blir inget krav att införa minimilön för dem", fortsatte han.

Arbetsmarknadskommissionären lovordade kollektiva löneförhandlingar i allmänhet vill stärka dem i EU-länder där systemen är svaga.

Sverige kommer ändå att ha fördel av förslaget sade Nicolas Schmit eftersom högre minimilöner i andra EU-länder minskar risken för lönedumpning.

Sex EU-länder har inte lagstadgad minimilön: Sverige, Danmark, Finland, Italien, Österrike och Cypern.

Bland de 21 (22 med Storbritannien) är minimilönen alltför låg i vissa länder, sade arbetsmarknadskommissionären.

"I vissa länder garanterar minimilönen inte en värdig livskvalitet. Vi måste räkna ut var nivån bör ligga i dessa länder", sade Nicolas Schmit.

Han underströk att det aldrig har varit tal om att ha samma minimilön i alla EU-länder. Nivån ska anpassas efter varje land.

Remisstiden för kommissionens utkast till förslag är sex veckor.

Därefter ska kommissionen arbeta om sitt förslag och skicka det på en ny remissrunda på sex nya veckor.

Först därefter kommer det slutliga förslaget.