EU: KOMPROMISS OM LÅNGTIDSBUDGET GÖR ALLA BESVIKNA

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Varje EU-land väntas bli besviket på sitt sätt av det nya förslaget till EU:s långtidsbudget 2021-2027.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel presenterade på torsdagen sitt förslag inför de tuffa förhandlingarna vid EU-toppmötet den 20 februari.

Varken nettobetalare som Sverige eller nettomottagare i södra och östra EU lär bli nöjda.

Visserligen kan Sverige behålla en sorts budgetrabatt, men det är oklart hur stor den blir.

"Det är en kompromiss. Länderna tycker mycket olika och kompromissen ligger däremellan. Ingen blir nöjd. Men det handlar om grader av missnöje", sade en EU-källa.

Charles Michel föreslog en sjuårsbudget på 1.095 miljarder euro, eller motsvarande 1,074 procent av EU:s BNI.

Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike - med visst stöd av Tyskland - vill hålla ned budgeten till 1,00 procent. Kommissionens ursprungliga förslag låg på 1,11 procent.

Striden mellan nettobetalare och nettomottagare är extra hård denna gång eftersom en stor nettobetalare, Storbritannien, har lämnat EU.

Enligt rykten görs förberedelser för att toppmötet i stort sett ska kunna gå dygnet runt i fyra dagar fram till den 23 februari för att nå en överenskommelse.

"Nu är tiden inne för att göra upp. Alla förberedelser har gjorts. Inget kommer att ändras om det hålls ytterligare ett toppmöte om några veckor", sade en EU-källa nära Charles Michel.

Sverige och andra stora nettobetalare har krävt att få behålla sina rabatter för att EU-avgiften inte ska bli orimligt stor. För närvarande är de konstruerade som rabatter på en brittisk rabatt, som ju försvinner.

Charles Michels förslag, som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av, föreslår rabatter i form av årliga klumpsummor för varje land, men anger inte hur stora de blir. Rabatterna ska minska under sjuårsperioden, men det framgår inte hur mycket.

Med andra ord ska det alltså avgöras under tuff kohandel där statsminister Stefan Löfven och andra regeringschefer får slåss för sitt lands rabatter.

Jämfört med budgetperioden 2014-2020 minskar den totala budgeten från 1.136 miljarder euro, då Storbritannien ingick i EU. (Andelen av BNI var dock lägre: 1,03 procent.)

I förslaget minskade utgifterna på jordbruk och regionalstöd jämfört med den tidigare sjuårsperioden.

För att blidka nettomottagarna föreslog Charles Michel att olika former av regionalstöd ska omfördelas från rikare länder till fattigare.

Det ska också bli enklare att flytta pengar mellan budgetområden, så att länderna lättare kan använda dem.

Under den nya sjuårsperioden ökar anslagen till forskning, investeringar (inklusive klimat), digitala satsningar, studentutbytet Erasmus, gränskontroll och försvarsmateriel.

På intäktssidan hoppas Charles Michel att EU-länderna ska gå med på att öronmärka pengar från en plastskatt och från EU:s handelssystem för utsläppsrätter till EU-budgeten. Det skulle kunna ge omkring 15 miljarder euro under de sju åren, som därmed sänker ländernas EU-avgift.

Andra förslag på nya intäkter för EU-budgeten har inte fått stöd hittills. Dit hör inkomster från en finansiell transaktionsskatt, en digital skatt, en flygskatt och en koldioxidtull för importvaror.

En nyhet är att EU-länder som tummar på demokratiska spelregler ska kunna straffas. "Uppenbara brister" i respekten för rättsstatens principer ska leda till indragna EU-stöd. Men förslaget specificerar inte hur det ska ske.

EU:s långtidsbudget        2014-2020   2021-2027
                    EU28      EU27
Totalt mdr €              1.136     1.095
% av BNI                1,03%     1,074%
Inre marknad, innovation, digitalt    127      149
 Varav Horizon (forskning)        74       81
Sammanhållning, regionalstöd       401      380
 Varav eurobudget             0       19
Jordbruk, miljö             428      354
 Varav klimatfond             0       7
Migration, gränskontroll         11       22
Säkerhet, försvar             2       14
Bistånd                  96      102