EU: ANLÄGGER MOTELD MOT FRANSK-TYSK KRITIK AV STOPPAD FUSION

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen försvarade på tisdagen sin hårda linje vid företagsfusioner mot angrepp från Frankrike och Tyskland.

EU behöver analysera om det verkligen är konkurrensreglerna som hindrar nya europeiska företag från att bli världsledande, sade kommissionens vice ordförande för konkurrenskraft Jyrki Katainen vid en presskonferens på tisdagen i Strasbourg.

Frankrike och Tyskland har krävt en reform av EU:s konkurrensregler sedan kommissionen den 6 februari stoppade sammanslagningen mellan tyska Siemens och franska Alstom.

Jyrki Katainen sade att han å ena sidan förstod oron som kommer då tekniken förändras snabbt.

"Det är lättare att bli dominant på marknaden nu. Sedan har vi Kinas ändrade roll, där många privata företag åtnjuter subsidier på ett orättvist sätt", sade han.

"Men jag är inte 100-procentigt övertygad att det är konkurrenspolitiken som är problemet, att det är den som hindrar europeiska företag från att växa", fortsatte han.

Han varnade för att en större tolerans av marknadsdominerande företag i EU skulle leda till mindre konkurrens, högre priser och sämre kvalitet.

En grundlig analys behövs av problemet, sade Jyrki Katainen.

Tidigare på tisdagen framförde finansministrarna från Tyskland och Frankrike, Olaf Scholz och Bruno Le Maire, sitt krav på reform av EU:s konkurrensregler.

"EU behöver en starkare industripolitik som gör det möjligt att bygga europeiska industrichampions", sade Bruno Le Maire till journalister vid ekofinmötet.

De två föreslog att EU:s näringsministrar ska kunna överpröva ett beslut från kommissionen att stoppa fusioner.

De föreslog också att kommissionen bör titta på konkurrensläget på världsmarknaden och inte bara inom EU.

Ett tredje förslag var att kommissionen ska kunna godkänna en tveksam fusion och sedan följa utvecklingen år efter år. Om problem uppstår för konkurrensen senare ska kommissionen kunna ingripa då.

"Vi måste skapa europeiska champions för att stå emot amerikanska och kinesiska företag. Utvecklingen går mycket snabbt nu", sade Bruno Le Maire.

Han betonade också att EU måste öka investeringarna i artificiell intelligens.

Olaf Scholz sade att han är bekymrad över att det är svårt att skapa nya framgångsrika företag i EU. I USA bildas många IT- och digitala företag i små städer men kan sedan utnyttja den stora amerikanska hemmamarknaden.

Det måste bli lättare för nystartade europeiska företag att utnyttja hela den europeiska hemmamarknaden, sade den tyske finansministern.

Bruno Le Maire besvarade inte en fråga om Frankrikes ovilja att franska företag köps upp. Frågan gällde varför den franska regeringen - om den nu vill ha europeiska världsföretag - motsätter sig att det italienska varvet Fincantieri köper franska Chantiers de l'Atlantique.