EU: 10 EUROLÄNDER NÄRMAR SIG INFÖRA AVSKALAD TOBINSKATT

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sakta börjar tio euroländer enas om en avskalad finansiell transaktionsskatt, nu endast på aktiehandel.

Men stor oenighet råder fortfarande om hur intäkterna ska fördelas mellan de tio länderna.

På fredag morgon före ekofinmötet ska finansministrarna för de tio euroländerna träffas för att stämma av hur långt arbetet har kommit med deras version av en så kallad Tobinskatt.

Det mycket segdragna arbetet började 2011 med ett förslag från EU-kommissionen som skulle gälla alla EU-länder.

Efter benhårt motstånd från vissa EU-länder beslöt sig elva euroländer 2013 att gå fram på egen hand.

Sedan dess har Estland lämnat gruppen. De tio kvarvarande länderna är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Österrike, Grekland, Portugal, Slovakien och Slovenien.

Tyskland ville länge ha en bredare FTT-skatt på inte bara aktier utan även obligationer och derivat. Men Frankrike motsatte sig detta.

Tyskland har nu lagt ett förslag i stort baserat på den aktieskatt som Frankrike redan har infört.

Det tyska förslaget lägger en skatt på minst 0,2 procent vid köp av aktier i börsnoterade företag med huvudkontor i ett EU-land, vars marknadsvärde överstiger 1 miljard euro.

Undantag görs för emissionserbjudanden, marketmaking och intradagshandel.

De tio länderna diskuterar om intäkterna ska gå till EU-budgeten, den planerade eurobudgeten eller om intäkterna ska fördelas mellan deltagande länder.

Mindre länder är rädda för att intäkterna knappt ska täcka omkostnaderna. Ett förslag är därför att varje deltagande land ska garanteras 20 miljoner euro.

De tio euroländerna hoppas fortfarande att några av EU-länderna utanför samarbetet ska ångra sig och ansluta. Vid det ordinarie ekofinmötet på fredag ska de tio informera övriga om läget i deras arbete.