ESV-prognos: offentligt sparande under målnivå

STOCKHOLM (Direkt) Ekonomistyrningsverket, ESV, bedömer att statens budgetsaldo visar ett överskott på 99 miljarder kronor i år och ett överskott på 10 miljarder kronor nästa år.

Det skriver ESV i en budgetprognos.

I föregående prognos, i september, räknade ESV med ett överskott på 108 miljarder kronor i år och ett överskott på 2 miljarder kronor nästa år.

Det offentliga finansiella sparandet väntas vara i balans i år och -0,3 procent av BNP nästa år.

I septemberprognosen spåddes balans 2019 och +0,3 procent 2020.

Det strukturella sparandet väntas uppgå till -0,6 procent av BNP i år och -0,3 procent nästa år (-0,3 respektive +0,2 procent i september).

ESV noterar att tillväxten i ekonomin har bromsat in och att högkonjunkturen nu är över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet.

Sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar nästa år. En svagare tillväxt i kombination med skattesänkningar leder till att skatteintäkterna ökar långsammare. Samtidigt ökar utgifterna förhållandevis mycket och den offentliga sektorns sparande försvagas. Staten har fortsatta överskott medan det är stora underskott i kommunsektorn.

"Det strukturella sparandet är tydligt lägre än målnivån för överskottsmålet både i år och nästa år. Samtidigt ligger skulden väl inom ramen för skuldankaret", säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Prognoser 
             2019 2020 2021
Budgetsaldo        99  10  14
Marginal utgiftstak    40  38  63
Off finans spar %/BNP   0,0 -0,3 -0,1
Strukturellt spar %/BNP -0,6 -0,3  0,1
BNP            1,2  0,8  1,4
Prognoser (september)
             2019 2020 2021 
Budgetsaldo        108   2  48
Marginal utgiftstak    42  49  76
Off finans spar %/BNP   0,0  0,3  0,8
BNP            1,4  1,5  1,5
Bild: Budgetprognoser från regeringen, KI och ESV

image