ESSITY: FORTSATT HÖG ORGANISK TILLVÄXT VÄNTAS 2 KV - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hygien- och hälsobolaget Essity väntas rapportera ännu ett kvartal med stark organisk tillväxt. Samtidigt bör fortsatta nedgångar på kostnadssidan och prishöjningar i försäljningsledet leda till ökade marginaler.

Den bilden ger några analytiker inför bolagets halvårsrapport.

"Med motvinden från råvaror avtagande, tror vi att denna kommer att mer än kompenseras av pris/mix-effekter under det andra kvartalet", skriver DNB Markets i en analysuppdatering.

Essity gynnas av att kostnaderna för insatsvaror, främst pappersmassa, minskat sedan toppnivåerna för knappt ett år sedan. Därtill har bolaget genomfört en rad kostnadsminskande åtgärder, som enligt vad vd Magnus Groth tidigare sagt bitit snabbare än väntat.

Den riktigt intressanta frågan blir hur mycket av de kostnadsbesparande åtgärderna som faktiskt når den nedersta raden i resultaträkningen, givet den hårda konkurrensen i sektorn, menar DNB.

Enligt bland andra Deutsche Bank bör de gynnsammare förutsättningarna leda till stärkta marginaler, en "turning point" for ebita-marginalen. Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser visar att i genomsnitt väntas en justerad ebita-marginal om 12,0 procent, upp från 11,3 procent samma kvartal i fjol.

I det första kvartalet överraskade Essity marknaden med en organisk tillväxt på 4,3 procent, klart över väntade 2,6 procent. Enligt Infront Data räknar analytikerna nu med en organisk tillväxt på 4,0 procent, med affärsområdet Consumer Tissue som draglok.

"Vi tror att den jämförbara tillväxten ska vara fortsatt solid, driven av en mer balanserad kombination av pris och volym (än tidigare)", kommenterar Deutsche Bank.

Inför kommande kvartal är nyfikenheten också stor på vad Magnus Groth kan komma att säja om möjligheten till ytterligare prishöjningar, hur han bedömer utrymmet för nya åtgärder på kostnadssidan och vad han tror om råvaruprisutvecklingen framöver.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntas i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.798 miljoner kronor för det andra kvartalet (3.349). Försäljningen väntas landa på 31.678 miljoner kronor (29.721).

Rapporten släpps på torsdagen den 18 juli, klockan 7. En telefonkonferens för media och analytiker tar sin början klockan 9.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.