Ericsson: på väg nå mål men högre rörelsekostnader 2020 - vd

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ericsson är på "god väg" att nå bolagets mål för 2020 respektive 2022.

Det skriver bolagets vd Börje Ekholm i bokslutet för 2019.

Han varnar samtidigt för högre kostnader under innevarande år.

"För 2020 förväntar vi oss något högre rörelseomkostnader, utan att våra finansiella mål äventyras", skriver han i rapporten.

Ericssons mål för 2020 är en försäljning om 230-240 miljarder kronor och en rörelsemarginal på över 10 procent. För 2022 är målet en rörelsemarginal i intervallet 12-14 procent.

Under 2019 uppgick omsättningen till 227 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen var 9,7 procent.

Ericsson upprepar att strategiska kontrakt, med övergripande positiv bruttomarginal på lång sikt men med låga eller negativa marginaler initialt, förväntas fortsatta påverka Networks.

Vidare står bolaget fast vid bedömningen stora 5G-utbyggnader i Kina förväntas börja under 2020.

"Ericsson har investerat i FoU och kapacitet inom leveranskedjan, i syfte att öka marknadsandelarna. Baserat på erfarenhet är marginalerna initialt utmanande, men blir positiva under ett kontrakts livstid", upprepar Ericsson avseende Kinautbyggnaden.

Den antennverksamhet som Ericsson förvärvade under 2019 av tyska Kathrein väntas tynga lönsamheten under 2020.

"Vi förväntar oss en gradvis förbättring när integrationen fortskrider och en ny antennportfölj utvecklas, men vi förväntar oss ett negativt bidrag för helåret 2020", heter det om Kathrein-verksamheten.

Den köpta verksamheten har cirka 4.000 anställda och omsatte under 2018 cirka 270 miljoner euro, enligt vad Ericsson uppgav när förvärvet aviserades i februari 2019.

Kathreinförvärvet och allmänt högre investeringar var enligt Börje Ekholm de främsta orsakerna till att Ericsson rörelsemarginal minskade under det fjärde kvartalet.

"Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka vår kompetens inom antenner. Samtidigt som vi genomför integrationsplanen hade tillfälligt lägre produktion och försäljning en negativ påverkan på marginalerna under kvartalet", skriver han om Kathrein i fredagens delårsrapport.

Vidare framgår av bokslutsrapporten att Ericsson räknar med att bolagets försäljning första kvartalet 2020 kommer att ha en något lägre säsongsvariation, eftersom basen var lägre det fjärde kvartalet som var svagt i Nordamerika.

Försäljningens säsongsberoende för koncernen mellan det fjärde kvartalet och det första kvartalet är -25 procent baserat på genomsnittet för de senaste 3 åren, uppger bolaget.

"Underliggande marknadsfundamenta i Nordamerika är fortsatt starka", skriver Ericsson.