ERICSSON: MARGINALER 2 KV KAN ÖVERRASKA POSITIVT - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter att Ericsson redovisat högre marginaler än väntat för det första kvartalet finns förväntningar hos analytiker om att det kan bjudas på en positiv överraskning på marginalsidan även andra kvartalet.

Det framgår av en rad analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför Ericssons rapport.

"För det andra kvartalet är vi relativt i linje med marknaden men menar att risk/reward är något positiv givet att bolaget guidat försiktigt avseende bruttomarginalen", skriver Nordea i en analys inför rapporten.

Credit Suisse menar att allas ögon kommer att riktas mot bruttomarginalen och investmentbanken tar upp debatten i marknaden kring hur mycket marginalen kommer att pressas efter att första kvartalets utfall på 38,5 procent slagit förväntningarna med råge.

Riskerna framöver handlar om att strategiska kontrakt och en högre mix av service i försäljningen i USA befaras tynga marginalen framöver, menar banken.

"Samtidigt som vi uppmärksammar dess faktorer, tror vi att omfattningen av marginalpressen borde i stort uppvägas av bruttomarginalförbättringar inom verksamheterna Digital Services och Media", skriver Credit Suisse.

JP Morgan Cazenoves analytiker tror i sin tur att Ericsson kan komma att överträffa på rörelsemarginalen givet att bolaget rapporterade en 10,4-procentig justerad ebit-marginal i det första kvartalet 2019, vilket banken ställer mot betydligt lägre konsensusförväntningar för det andra kvartalet.

Enligt snittestimatet i Infront Datas sammanställning av 18 analytikers prognoser väntas andra kvartalets justerade bruttomarginal uppgå till 36,8 procent (36,7) och den justerade rörelsemarginalen spås öka till 7,7 procent (4,1).

Ericsson väntas ha gynnats av en god efterfrågan i marknaden under det andra kvartalet tillsammans med valutakurser som har utvecklats fördelaktigt för bolaget.

Infront Datas snittestimat för Ericssons intäkter indikerar att de växer 6,6 procent till 53,1 miljarder kronor andra kvartalet, jämfört med andra kvartalet i fjol.

Jämfört med första kvartalet 2019 innebär det en försäljningsuppgång på 8,6 procent. Det kan ställas mot Ericssons egen guidning, som gjordes i rapporten för det första kvartalet i april, om att säsongsvariationen för försäljningen mellan första och andra kvartalet bedömdes bli lägre än det "normala" säsongsmönstret om +10 procent mellan kvartalen, baserat på genomsnittet för de senaste två åren.

För det största affärsområdet Networks ligger snittestimatet på en försäljning om 35,9 miljarder kronor andra kvartalet, motsvarande en ökning med närmare 11 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

Vidare flaggar Credit Suisse för att Ericsson kan ha utrymme för att uppgradera sina 2020-mål, som en följd av en bättre efterfrågan och de positiva valutaeffekterna.

En utestående fråga är hur det går med Ericssons förlikningsdiskussioner med den amerikanska finansmyndigheten SEC och det amerikanska justitiedepartementet DOJ gällande regelefterlevnad.

Ericssons rapport väntas onsdagen den 17 juli kl 7.30. En rapportkonferens hålls kl 9.00 och en annan inleds kl 14.00.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.