Ericsson: justerat rörelseresultat högre än väntat

STOCKHOLM (Direkt) Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av 18 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 5,02 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent, mot snittestimatet om 8,9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 37,8 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 37,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, där engångsposter ingår, blev -4,2 miljarder kronor, mot snittestimatet -8,1 miljarder kronor.

Ericsson har tidigare rapporterat att en avsättning på 12 miljarder kronor för en uppgörelse med amerikanska myndigheter, som ingår i det rapporterade rörelseresultatet, gjorts tredje kvartalet.

Försäljningen uppgick till 57,1 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 56,2 miljarder kronor.