Ericsson: justerat resultat lägre än väntat, aktien faller

STOCKHOLM (Direkt) Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Genomsnittet av 19 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 7,5 miljarder kronor.

På Stockholmsbörsen fick rapporten ett negativt mottagande och aktien föll i börsens inledning. Runt klockan 9.40 var Ericsson-aktien ned 6,5 procent.

I det justerade rörelseresultatet ingår en återföring om 0,7 miljarder kronor relaterad till Ericssons tidigare meddelade förlikning i USA.

I Infronts konsensus hade vissa av bidragsgivarna räknat med en återföring om cirka 0,7 miljarder kronor i det justerade rörelseresultatet.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent, mot snittestimatet om 11,4 procent, och den justerade bruttomarginalen var 37,1 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 37,6 procent.

Det justerade rörelseresultatet exklusive ovan nämnda återföring på 0,7 miljarder kronor blev 5,7 miljarder kronor och motsvarande marginal blev 8,6 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 6,1 miljarder kronor, mot snittestimatet 6,22 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 66,4 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 65,8 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kronor per aktie för helåret (1:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 1:14 kronor.

Utdelningen föreslås betalas ut i två lika delar.