Ericsson: höjer försäljningsmål för 2020

STOCKHOLM (DIREKT) Ericsson höjer målet vad gäller försäljningen för 2020.

"Den fokuserade affärsstrategin kvarstår, och bolaget ligger i fas för att nå de nya finansiella målen", skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Det nya målet ligger på 230-240 miljarder kronor, upp från tidigare 210-220 miljarder. Det nya målet är baserat på en växelkurs 9:50 för kronan mot dollarn. Tidigare antagande på denna punkt var 8:70.

"Ökningen drivs av Networks, delvis med stöd av valutaeffekter", skriver Ericsson.

Ericssons ambition för omsättningen för segmentet Networks ligger nu på 160-164 miljarder kronor, en uppjustering från tidigare 141-145 miljarder kronor. Ericsson gör även en mindre justering av omsättningsmålet 2020 för Emerging Business and Other (nu 6-8 miljarder, tidigare 5-7). Omsättningsmålen för Digital Services och Managed Services ligger fast.

Ericssons mål för rörelsemarginalen för 2020 står samtidigt fast på mer än 10 procent och bolaget upprepar lönsamhetsmålen för de olika segmenten, med undantag för Emerging Business and Other.

"Detta innefattar fortsatt utspädande påverkan från strategiska avtal, en initialt högre kostnadsnivå för nyligen lanserade 5G-produkter samt en justering av målen för segmentet Emerging Business and Other till SEK -1,5 till -2,0 miljarder (tidigare nollresultat)", skriver Ericsson om det oförändrade marginalmålet för 2020.

Ericssons nya mål för rörelsemarginalen 2022 är 12-14 procent. Det tidigare målet var att den skulle uppgå till mer än 12 procent.

Det nya målet är "baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med hävstångseffekter från investeringar i marknadsposition och FoU", skriver telekombolaget.