EOLUS VIND: RÖRELSERESULTAT 38,1 MLN KR 3 KV (10,9)

STOCKHOLM (Direkt) Vindkraftbolaget Eolus Vind hade en nettoomsättning på 381 miljoner kronor (520) under verksamhetsårets tredje kvartal, mars-maj 2020.

Rörelseresultatet uppgick till 38,1 miljoner kronor (10,9) och resultat före skatt blev 13,5 miljoner kronor (10,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 miljoner kronor (12,2), motsvarande ett resultat per aktie om 0:71 kronor (0:49).

Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk i drift.

Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 MW (421).