EOLUS VIND: ÖYFJELLET-AVYTTRING POSITIV - ABG UPPDRAGSANALYS

STOCKHOLM (Direkt) Vindkraftbolaget Eolus Vinds avtal om att sälja vindparken Øyfjellet i Norge till Aquila Capital samt att hantera byggnationen och driften av vindparken åt den nya ägaren är mycket positiv på flera sätt.

Det anser ABG Sundal Collier enligt en uppdragsanalys som alltså har finansierats av Eolus Vind.

Dels framhåller investmentbanken att Eolus har lyckats sälja projektet som står för nästan 50 procent av den förväntade kapaciteten som ska levereras under de kommande tre åren, något som undanröjer risken för att projektet inte ska bli sålt.

Att Aquila Capital ska finansiera projektet minskar risken och kapitalkraven för Eolus Vind, noterar ABG vidare.

"Den förväntade vinsten på 53 miljoner euro är högre än vårt estimat på 44 miljoner euro", skriver investmentbanken därtill.

Vindparken, som är belägen nära Mosjøen i Vefsn kommun, har en planerad installerad effekt om 400 megawatt.

Affären omfattar försäljning av 100 procent av aktierna i det dotterbolag som äger samtliga rättigheter att etablera vindparken, inklusive ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med aluminiumbolaget Alcoa Norge som tecknades i mars.

Köparens tillträde till aktierna beräknas ske under hösten 2019 och är beroende av att ett antal villkor uppfylls.

Den preliminära köpeskillingen är 30 miljoner euro. Vid tillträdet har parterna kommit överens om att teckna ett uppdragsavtal enligt vilket Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken åt Aquila. Eolus intäkter från uppdragsavtalet beräknas uppgå till cirka 23 miljoner euro.

Eolus slutliga intäkter från både aktieöverlåtelseavtalet och uppdragsavtalet kan komma att avvika substantiellt uppåt eller nedåt från de preliminära summorna, beroende på hur framgångsrikt vindparken kan levereras till köparen, meddelades det på fredagsmorgonen.

Eolus-aktien var vid lunchtid på fredagen upp 3,5 procent på Stockholmsbörsen. Bolagets börsvärde var då 1,67 miljarder kronor.