Enquest: produktion slår prognos jan-apr, aktie upp i London

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Enquest producerade under årets fyra första månader i genomsnitt 65.938 fat per dag. Därmed överstiger produktionen bolagets prognos för helåret, som lyder på 57.000-63.000 fat per dag, och som upprepas. Covid-19 har inte haft någon stor effekt på produktionen.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagen.

"Verksamheten vid Kraken och Scolty/Crathes har utvecklats bättre än förväntat, medan produktionen vid Magnus och PM8/Seligi också har varit god med två nya brunnar borrade och Magnus 'onstream' i mars", kommenterar vd Amjad Bseisu.

Bolagets nettoskuld uppgick vid april månads utgång till 1.364 miljoner dollar, en minskning jämfört med årsskiftets 1.413 miljoner dollar.

För helåret 2020 har Enquest prissäkrat cirka 40 procent av den väntade produktionen till ett snittpris om kring 45 dollar per fat.

Kostnadsreduktionsprogrammet uppges följa plan, vilket innebär att prognostiserat break-even för det fria kassaflödet alltjämt uppgår till cirka 33 dollar per fat för 2020 - motsvarande omkring 25 dollar per fat för resten av året.

Enquest stängde på torsdagen med en uppgång på 12,4 procent i London.