ENERSIZE: EMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD, EMITTERAR FLER (NY)

(Tillägg: de tre sista styckena om fem riktade emissioner)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energibesparingsbolaget Enersizes företrädesemission som aviserades den 8 maj blev kraftigt övertecknad.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen tecknades till totalt 225 procent, varav cirka 86 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 140 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 17,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Med anledning av den höga efterfrågan har styrelsen beslutat att emittera ytterligare drygt 20 miljoner aktier, vilket tillför cirka 3,5 miljoner kronor.

Vidare har styrelsen fattat beslut om fem riktade emissioner med stöd av bemyndigande från årsstämman i våras.

Dels emitteras i enlighet med villkoren i garantiavtalet med Blasieholmen Investment Group Equity drygt 3,7 miljoner nya aktier till teckningskursen 0:17 kronor, vilket motsvarande 12 procent av garanterat belopp.

Utöver garantiemissionen har styrelsen beslutat om riktade emissioner om drygt 2,3 miljoner aktier till Pelarsalen, ett bolag kontrollerat av finanschef Thomas Bengtsson, respektive drygt 1,5 miljoner aktier till vd Anders Sjögren. De riktade emissionerna sker till samma kurs som teckningskursen i företrädesemissionen, alltså 0:17 kronor per aktie. Betalning av de riktade emissionerna har skett genom kvittning av tecknarnas fordran mot Enersize. Emissionerna har genomförts för att stärka bolagets balansräkning, uppges det.

Vidare har drygt 0,7 miljoner aktier emitterats i en riktad emission till Cibet, ett bolag kontrollerat av Anders Lundström, och drygt 0,7 miljoner aktier till Kaiser Capital som kontrolleras av Stefan Kaiser. Betalningar av dessa riktade emissioner sker kontant till kursen 0:17 kronor likt övriga emissioner. Berörda styrelseledamöter har inte deltagit i beredning och beslut av respektive riktad emission.