EMU: SNABBESTIMAT KONFIDENSINDIKATOR HUSHÅLL SJÖNK I AUGUSTI

STOCKHOLM (Direkt) EU-kommissionens snabbestimat för konfidensindikatorn för hushåll i euroområdet sjönk till -7,1 i augusti, jämfört med oreviderade -6,6 föregående månad.

Väntat var -7,0 enligt Reuters prognosenkät.

Snabbestimatet kombinerar tillgängliga data för nuvarande månad med historiska data.