EMU: M3 +5,5% I FEBRUARI JMF FEBRUARI 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Penningmängden i euroområdet, mätt som M3, steg med 5,5 procent i februari jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från den europeiska centralbanken, ECB.

ECB:s målsättning är att penningmängden inom euroområdet ska öka med 4,5 procent på årsbasis.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade analytiker att M3 skulle ha stigit med 5,2 procent i årstakt i februari.

Förändring y/y                 feb    jan
==============================================================
M3                       5,5%    5,2%
Hushåll                    3,8%    3,7%
Företag                    3,0%    3,2%
==============================================================