EMU: INDUSTRIPRODUKTION -2,0% I JULI JMF JULI 2018

STOCKHOLM (Direkt) Industriproduktionen i euroområdet sjönk 0,4 procent i juli, jämfört med föregående månad, och sjönk 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

Det rapporterar Eurostat.

Förväntningarna pekade mot att produktionen skulle ha sjunkit 0,1 procent jämfört med föregående månad och sjunkit med 1,3 procent jämfört med motsvarande månad året före, enligt Reuters enkät.

I juni sjönk industriproduktionen med reviderade 1,4 procent jämfört med månaden före (-1,6), och sjönk med reviderade 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år (-2,6).

I hela EU sjönk industriproduktionen 0,1 procent i augusti, jämfört med månaden före, och sjönk 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år.