EMU: HANDELSBALANS +23,1 MDR EUR I DECEMBER

BRYSSEL (Direkt) Euroområdets netto i handelsbalansen mot resten av världen visade ett överskott på 23,1 miljarder euro i december, att jämföra med ett netto på +16,3 miljarder euro i december 2018.

Det framgår av icke säsongsrensad statistik från Eurostat.

Euroområdets export, till länder utanför regionen, uppgick till 186,1 miljarder euro i december, +4,8 procent jämfört med samma månad 2018, icke säsongsjusterat. Importen steg 1,1 procent, till 163,0 miljarder euro. Handeln inom euroområdet steg 1,0 procent till 145,5 miljarder euro.

Samtliga 27 EU-länder noterade ett överskott i handeln med omvärlden på icke-säsongsrensade 23,4 miljarder euro i december, att jämföra med ett netto på 14,8 miljarder euro motsvarande månad föregående år.