EMU: HANDELSBALANS +22,5 MDR EUR I MARS

BRYSSEL (Direkt) Euroområdets netto i handelsbalansen mot resten av världen visade ett överskott på 22,5 miljarder euro i mars, att jämföra med ett netto på +26,9 miljarder euro i mars 2018.

Det framgår av icke säsongsrensad statistik från Eurostat.

Euroområdets export, till länder utanför regionen, uppgick till 205,6 miljarder euro i mars, upp 3,1 procent jämfört med samma månad 2018, icke säsongsjusterat. Importen steg 6,0 procent till 183,1 miljarder euro. Handeln inom euroområdet minskade 0,3 procent till 172,1 miljarder euro.

Samtliga 28 EU-länder noterade ett överskott i handeln med omvärlden på icke-säsongsrensade 2,9 miljarder euro i mars, att jämföra med ett netto på +11,2 miljarder euro motsvarande månad föregående år.